مقدمه ای برای یاد گیری شبکه های عصبی شبکه های عصبی برای یاد دادن قدرت تفکر به رایانه ها و یادگیری از طریق طبقه بندی کردن اطلاعات، مشابه طریقۀ یادگیری انسان، یکپارچه سازی می شوند. با استفاده از شبکه های عصبی، نرم افزار می تواند یاد بگیرد که مثلا تصاویر […]

مدیر سایت شبکه فناوری اطلاعات

فرهاد نوجوان

من کارشناش فناوری اطلاعات با گرایش تجارت الکترونیک هستم

سردبیر

فرهاد نوجوان